FIG Balance Beam Competition Landing Mat Set

  • (2) L(8’ x 15’ 6” x 20cm) V-Spec
  • (2) F(8’ x 15’ 6” x 20cm) V-2
  • (1) G(8’ x 12’ x 20cm) V-2
  • (1) B Supplemental (8’ x 15’ x 10cm)
  • (1) Beam Filler System (8’ x 6” x 7.75”)
  • (1) Beam Leg Pads
  • FIG Balance Beam Competition Landing Mat Set
$2,920.00

FIG BALANCE BEAM COMPETITION LANDING MAT SET

(2) L 416-262 (8’ x 15’ 6” x 20cm) V-Spec I (243.84cm x 472.44cm x 20cm)
(2) F 416-558 (8’ x 15’ 6” x 20cm) V-2 I (243.84cm x 472.44cm x 20cm)
(1) G 416-557 (8’ x 12’ x 20cm) V-2 I (243.84cm x 365.76cm x 20cm)
(1) B 416-263 Supplemental (8’ x 15’ x 10cm) I (243.84cm x 472.44cm x 10cm)
(1) 416-560 Beam Filler System (8’ x 6” x 7.75”) I (243.84cm x 15.24cm x 20cm)
(1) 416-325 Beam Leg Pads

416-267 FIG Balance Beam Competition Landing Mat Set — wt. 1088 lbs. (494kg)